چطور می توانم فنگ شویی را در خانه خود وارد کنم؟

اصول آموزش فنگ شویی مناسب را در فضای مربوط به خانه خود اعمال کنید. پنج عنصر اصول فنگ شویی همینطور بر پنج عنصر: زمین ، فلز ، آب ، چوب و آتش متمرکز است. در حالی که هر کدام را می قدرت به معنای واقعی کلمه از حیث ادغام اصلی منزل (به عنوان مثال ، مبلمان چوبی به جهت شومینه) در نظر گرفت ، آن ها همینطور با احساسات ، رنگ ها ، گونه های و بخش ها خاصی در نقشه باگوا مطابقت دارند. در نهایت ، شما می بایست از طراحی داخلی به جهت ایجاد تعادل بین هر پنج عنصر به جهت بهترین جریان چی به عمل گیری کنید ، به طوری که نیازهای شما در ارتفاع زندگی تغییر تحول و دگرگون سازی می کند.

اصول آموزش فنگ شویی مناسب

یین و یانگ فلسفه ین و یانگ در بخش اعظمی از حوزه های مطالعاتی چین باستان ، از هنرهای رزمی گرفته تا طبی تا فنگ شویی نفوذ کرده است. این یک مضمون‌ دوگانگی می باشد و نشان می دهد که نیروهای متقابل به هم متصل هستند و به مراد ایجاد هماهنگی در کنار هم فعالیت می کنند: یین یک انرژی منفعل و قابل انعطاف است ، در حالی که یانگ یک نیروی مهاجم و جسورانه است. از آنجا که به طراحی داخلی مربوط می شود ، شما بایستی تعادل هر دو جور انرژی را داشته باشید ، اصلی انرژی yin در فضاهای آرام و ادب بخش مانند اتاق خواب یا حمام و انرژی یانگ در فضاهای اجتماعی تر و پربارتر مثل آشپزخانه یا این که دفتر عمل در منزل .

به چه صورت می توانم فنگ شویی را در خانه خویش وارد کنم؟

فنگ شویی یک سنت پیچیده هست و اساسی اجزای زیادی هست که به جهت تعبیر تمام به مطالعه متعددی نیاز دارد. در حالی که مطمئناً می توانید به تنهایی قدم هایی در دنیای فنگ شویی بردارید ، بسیاری از اشخاص مشورت کلیدی متخصصان فنگ شویی را به جهت واقعاً بازسازی فضای خویش اثرگذار می دانند. همینطور از طریق آموزش فنگ شویی می توانید به خویش و اطرافیانتان امداد کنید.

وضعیت فرماندهی در فنگ شویی کجاست؟

موقعیت فرماندهی نقطه ای در اتاقی هست که دورترین مسافت از درب هست و در راستای مستقیم آن نیست. شما را مورب درب قرار می دهد. در موقعیت ایده آل ، شما می بایست یک دید پر‌نور از درب داشته باشید. موقعیت فرماندهی جایی می باشد که می خواهید بخش اعظم وقت خود را در آن اتاق بگذرانید. راهبرد های فنگ شویی به شما پیشنهاد می کند که این موقعیت برنده را در اتاق تعیین فرمائید ، و در صورتی می توانید تخت ، میز فعالیت یا این که همین که اجاق گاز خود را در یک راستای مورب قرار دهید. این سه نصیب از منزل شما اساسی میباشند زیرا هر کدام بخش مهمی از زندگی شما را نشان می دهند. تختخواب به معنای شماست ، میز تحریر فن شماست و اجاق گاز نشان دهنده ثروت و تغذیه شماست.